E-mail marketing – najczęstsze błędy

E-mail marketing – najczęstsze błędy

Oto kilka najczęstszych błędów popełnianych w e-mail marketingu:

 1. Nieprawidłowe budowanie listy subskrybentów – jeśli Twoja lista subskrybentów nie jest dobrze zbudowana, to nawet najlepszy e-mail marketing nie będzie skuteczny. Możesz narazić się na problemy, takie jak niskie wskaźniki otwarć i kliknięć, oraz na problemy z dostarczalnością wiadomości.
 2. Zbyt częste lub zbyt rzadkie wysyłanie wiadomości – jeśli wysyłasz zbyt często e-maile, subskrybenci mogą zacząć je ignorować lub zrezygnować z subskrypcji. Z drugiej strony, jeśli wysyłasz zbyt rzadko, Twoi subskrybenci mogą zapomnieć o Tobie lub przestać być zainteresowani Twoją ofertą.
 3. Nieprawidłowe segmentowanie listy subskrybentów – jeśli nie segmentujesz swojej listy subskrybentów i nie dostarczasz im treści dopasowanej do ich zainteresowań, możesz narazić się na problemy związane z niskimi wskaźnikami otwarć i kliknięć.
 4. Nieatrakcyjny lub nieprawidłowo sformułowany tytuł wiadomości – tytuł jest najważniejszym elementem Twojego e-maila i ma kluczowe znaczenie dla skuteczności Twojego e-mail marketingu. Jeśli Twoje tytuły nie są atrakcyjne lub nie przekonujące, subskrybenci mogą nie otworzyć Twojego e-maila.
 5. Nieprawidłowe formatowanie e-maili – jeśli Twoje e-maile są źle sformatowane, mogą być trudne do odczytania lub wyglądać nieestetycznie. Może to prowadzić do niskich wskaźników otwarć i kliknięć oraz do problemów z dostarczalnością.
 6. Nieprawidłowe wykorzystanie CTA (call-to-action) – jeśli Twoje CTA nie są jasne i przekonujące, subskrybenci mogą nie wiedzieć, co mają zrobić i nie będą klikali w Twoje linki.
 7. Zbyt duża liczba reklam lub brak wartościowej treści – jeśli Twoje e-maile składają się głównie z reklam lub nie dostarczasz wartościowej treści, subskrybenci mogą przestać zainteresować się Twoją ofertą.
 8. Nieścisłe informacje lub obietnice – jeśli obiecujesz w swoim e-mailu coś, co nie jest prawdziwe lub nie jest klarowne, możesz stracić zaufanie subskrybentów.
 9. Nieodpowiednie narzędzia do wysyłki e-maili – jeśli używasz nieodpowiednich narzędzi do wysyłki e-maili, możesz narazić swoją kampanię na fiasko.

Czy są jeszcze jakieś błędy które można popełnić w email marketingu ?

Słaby szablon graficzny e-mail

Słaby szablon graficzny e-maila to kolejny błąd, który często popełniany jest w e-mail marketingu. Słaby szablon graficzny może zniechęcić subskrybentów do otwarcia wiadomości, a nawet doprowadzić do usunięcia Twojego e-maila bez przeczytania go.

Oto kilka najczęstszych błędów związanych ze słabym szablonem graficznym e-maila:

 1. Brak spójności z identyfikacją wizualną firmy – jeśli Twój e-mail nie jest zgodny z identyfikacją wizualną Twojej firmy, może to wprowadzić subskrybentów w błąd i zniechęcić ich do otwierania Twoich wiadomości.
 2. Zbyt trudne do odczytania lub nieczytelne treści – jeśli Twoje treści są zbyt trudne do odczytania lub nieczytelne, subskrybenci mogą zniechęcić się do czytania Twoich e-maili.
 3. Brak odpowiedniego układu – jeśli Twój e-mail nie ma odpowiedniego układu lub jest źle sformatowany, subskrybenci mogą odrzucić Twoją wiadomość.
 4. Zbyt wiele elementów graficznych – jeśli Twój e-mail zawiera zbyt wiele elementów graficznych, może to spowodować problemy z dostarczalnością, a także zniechęcić subskrybentów do otwarcia Twojej wiadomości.
 5. Nieprawidłowa wielkość pliku – jeśli Twój e-mail jest zbyt duży, może to spowodować problemy z dostarczalnością, a także zniechęcić subskrybentów do otwarcia Twojej wiadomości.
 6. Brak responsywności – jeśli Twój e-mail nie jest responsywny i nie dostosowuje się do różnych urządzeń, może to spowodować problemy z czytelnością treści na różnych urządzeniach, co może prowadzić do niskich wskaźników otwarć i kliknięć.
 7. Nieodpowiednie wykorzystanie kolorów i czcionek – jeśli Twoje e-maile zawierają nieodpowiednie kolory i czcionki, mogą być trudne do odczytania i wyglądać nieestetycznie.
 8. Brak clear call-to-action (wyraźnego wezwania do działania) – jeśli nie masz wyraźnego CTA, subskrybenci mogą nie wiedzieć, co mają zrobić i nie będą klikali w Twoje linki.

Aby uniknąć tych błędów, warto zwrócić uwagę na jakość szablonu graficznego e-maila i zapewnić, aby był on spójny z identyfikacją wizualną Twojej firmy, czytelny i responsywny.

Mało wyrazisty tytuł

Mało zachęcający lub nieodpowiedni tytuł wiadomości e-mail to kolejny częsty błąd w e-mail marketingu. Tytuł jest pierwszą rzeczą, którą odbiorca zobaczy i na jego podstawie podejmie decyzję, czy chce otworzyć e-mail czy nie. Dlatego ważne jest, aby tytuł był atrakcyjny i precyzyjny, a jednocześnie niezbyt długi.

Niektóre błędy, które mogą prowadzić do nieodpowiedniego tytułu e-maila, to:

 • zbyt długi tytuł, który może zostać przycięty przez skrzynkę odbiorczej i stracić na znaczeniu
 • brak spersonalizowania tytułu, co sprawia, że wiadomość wydaje się być generowana automatycznie, bez uwzględnienia potrzeb i zainteresowań odbiorcy
 • zbyt ogólny lub niejasny tytuł, który nie pokazuje, co odbiorca może otrzymać wewnątrz wiadomości
 • stosowanie sensacyjnych tytułów, które nie są związane z treścią wiadomości, co może prowadzić do irytacji i utraty zaufania do marki.

Warto zadbać o to, aby tytuł wiadomości e-mail był atrakcyjny i jednocześnie odzwierciedlał to, co odbiorca może oczekiwać po otwarciu wiadomości.

Zły moment wysyłki newslettera

Wysyłka e-maili w przypadkowym momencie to kolejny błąd w e-mail marketingu. Odpowiedni czas wysyłki wiadomości może mieć duży wpływ na skuteczność kampanii, a wysyłka w nieodpowiednim momencie może spowodować, że odbiorcy nie otworzą wiadomości lub ją zignorują.

Niektóre błędy, które mogą prowadzić do wysyłki e-maili w przypadkowym momencie, to:

 • brak analizy danych dotyczących zachowań odbiorców i ich preferencji co do czasu otrzymywania wiadomości
 • wysyłanie wiadomości w trakcie nocy, kiedy większość odbiorców nie korzysta z poczty elektronicznej
 • wysyłka wiadomości w trakcie weekendu, kiedy odbiorcy są mniej skłonni do otwierania i czytania e-maili
 • wysyłka wiadomości w momencie, gdy w skrzynce odbiorczej jest już zbyt wiele innych wiadomości, co może spowodować, że odbiorca przeoczy lub zignoruje naszą wiadomość.

Warto zadbać o to, aby dobierać odpowiedni moment na wysyłkę wiadomości, uwzględniając preferencje odbiorców i analizując dane dotyczące skuteczności kampanii w różnych porach dnia i dniach tygodnia.

Brak Call To Action

Brak Call to Action (CTA) to kolejny błąd w e-mail marketingu, który może wpłynąć na skuteczność kampanii. CTA to odnośnik lub inny element graficzny, który zachęca odbiorców do podjęcia określonej akcji, np. kliknięcia w link, dokonania zakupu lub zapisania się na newsletter.

Niektóre błędy, które mogą prowadzić do braku CTA w mailach, to:

 • brak jasno zdefiniowanego celu kampanii i określenia, jakie akcje chcemy, aby odbiorcy podjęli
 • brak wyraźnego CTA, np. przycisku lub odnośnika, który wyróżnia się w treści wiadomości
 • umieszczenie CTA w nieodpowiednim miejscu, np. na końcu wiadomości, gdzie może zostać przeoczony przez odbiorców
 • niewłaściwie dobrany tekst lub grafika CTA, która nie zachęca odbiorców do podjęcia określonej akcji.

Warto zadbać o to, aby w każdej wiadomości e-mail znajdował się wyraźny i atrakcyjny CTA, który będzie zachęcał odbiorców do podjęcia określonej akcji. Dobrze dobrany CTA może zwiększyć skuteczność kampanii i zachęcić odbiorców do dokonania pożądanej przez nas akcji.

Brak analityki

Brak śledzenia efektywności to kolejny błąd w e-mail marketingu, który może prowadzić do marnowania czasu, wysiłku i pieniędzy na kampanie, które nie przynoszą pożądanych rezultatów. Śledzenie efektywności pozwala na dokładne monitorowanie wyników kampanii, np. ilości otwarć wiadomości, kliknięć w linki, ilości sprzedaży czy pozyskanych leadów.

Niektóre błędy, które prowadzą do braku śledzenia efektywności, to:

 • brak określenia celów kampanii i parametrów do śledzenia (np. linki śledzenia, kody promocyjne)
 • brak narzędzi analitycznych, które umożliwiają śledzenie efektywności kampanii
 • brak analizy wyników i brak podejmowania działań naprawczych, gdy wyniki nie są zadowalające.

Dlatego ważne jest, aby zadbać o śledzenie efektywności każdej kampanii e-mailowej. W tym celu warto określić cele i parametry do śledzenia, np. ilość otwarć, kliknięć, sprzedaży, a następnie wykorzystać narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics lub narzędzia dostarczane przez dostawców usług e-mail marketingowych, które umożliwiają śledzenie wyników kampanii. Warto również regularnie analizować wyniki i podejmować działania naprawcze, gdy kampanie nie osiągają pożądanych wyników.

Błędy w tekście

Błędy gramatyczne i stylistyczne to kolejny błąd, który może wpłynąć negatywnie na skuteczność kampanii e-mailowej. Niepoprawna gramatyka i stylistyka mogą sprawić, że treść wiadomości będzie trudna do zrozumienia, co z kolei może zniechęcić odbiorców do dalszej interakcji z naszą marką.

Niektóre błędy gramatyczne i stylistyczne, które warto unikać w e-mail marketingu, to:

 • błędy ortograficzne i interpunkcyjne
 • zbyt skomplikowane zdania i słownictwo
 • brak spójności w stylu i tonie wiadomości
 • zbyt długa treść wiadomości, która może zniechęcić odbiorców do jej przeczytania.

Aby uniknąć błędów gramatycznych i stylistycznych, warto zadbać o poprawność treści wiadomości. Warto przeczytać wiadomość kilka razy przed jej wysłaniem, aby upewnić się, że nie zawiera ona błędów. Można również skorzystać z narzędzi do sprawdzania poprawności gramatycznej i stylistycznej, takich jak Grammarly czy Hemingway. Ważne jest również, aby używać prostego i klarownego języka, który będzie zrozumiały dla odbiorców.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *