jak podłączyć stycznik 3 fazowy i czujnik zaniku

jak podłączyć stycznik 3 fazowy i czujnik zaniku

Podłączenie stycznika 3-fazowego i czujnika zaniku może być potrzebne, gdy chcemy zabezpieczyć silnik trójfazowy przed zanikiem napięcia lub awarią jednej z faz. W takim przypadku stycznik 3-fazowy może być użyty do odłączenia silnika, a czujnik zaniku napięcia do wykrywania utraty napięcia zasilającego. Aby podłączyć stycznik 3-fazowy i czujnik zaniku, należy wykonać następujące kroki:

  1. Podłącz zasilanie do czujnika zaniku. Czujnik zaniku napięcia wymaga zasilania, które należy podłączyć do odpowiednich styków.
  2. Podłącz wyjście czujnika zaniku do stycznika 3-fazowego. Wyjście czujnika zaniku powinno zostać podłączone do styku na styczniku 3-fazowym, którym jest sterowany silnik trójfazowy.
  3. Podłącz sygnał sterujący do stycznika 3-fazowego. Sygnał sterujący może być przekazywany przez różne sposoby, w zależności od potrzeb. Sygnał może być przekazywany przez przekaźnik sterujący, który otwiera lub zamyka obwód stycznika, lub przez sterownik PLC (programowalny sterownik logiczny), który może sterować silnikiem trójfazowym i czujnikiem zaniku.
  4. Podłącz zasilanie do stycznika 3-fazowego. Stycznik 3-fazowy wymaga trzech faz zasilania, które należy podłączyć do odpowiednich styków.
  5. Podłącz silnik trójfazowy do stycznika 3-fazowego. Silnik trójfazowy powinien zostać podłączony do stycznika w sposób umożliwiający sterowanie jego prędkością lub kierunkiem obrotów. W tym celu należy podłączyć kable silnika do odpowiednich styków na styczniku.
  6. Ustaw wartość czasu opóźnienia czujnika zaniku. Czujnik zaniku napięcia może być wyposażony w funkcję opóźnienia czasowego, która pozwala na ustawienie czasu, po którym nastąpi wyłączenie stycznika po wykryciu zaniku napięcia. Wartość czasu opóźnienia należy ustawić w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji.

Przykładem zastosowania stycznika 3-fazowego i czujnika zaniku jest sterowanie pompą w systemie nawadniania roślin. W tym przypadku stycznik 3-fazowy jest używany do sterowania silnikiem pompy, a czujnik zaniku napięcia jest używany do wykrywania zaniku napięcia w przypadku awarii


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *