Jak podłączyć stycznik 3 fazowy schemat

jak podłączyć stycznik 3 fazowy schemat

Podłączenie stycznika 3-fazowego wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie elektryki, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Dlatego, jeśli nie jesteś pewny, jak to zrobić, zalecamy skonsultowanie się z elektrykiem lub specjalistą ds. automatyki.

Stycznik 3 fazowy – ogólny schemat podłączenia:

  1. Sprawdź, czy napięcie zasilania odpowiada wymaganemu napięciu stycznika, a także czy wartości prądowe są odpowiednie dla podłączanych urządzeń.
  2. Podłącz fazę L1 do zacisku T1 stycznika, fazę L2 do zacisku T2, a fazę L3 do zacisku T3.
  3. Podłącz neutralny przewód N (jeśli jest wymagany) do zacisku N stycznika.
  4. Podłącz przewód ochronny PE do zacisku PE stycznika i do uziemienia.
  5. Podłącz przewody wychodzące z urządzenia (np. silnika) do zacisków NO (normalnie otwartych) i NC (normalnie zamkniętych) stycznika.
  6. Podłącz przewody sterujące (np. z przycisku) do zacisków A1 i A2 stycznika. Upewnij się, że zacisk A1 jest połączony z przewodem sterującym, który odpowiada za włączenie stycznika, a zacisk A2 jest połączony z przewodem, który odpowiada za wyłączenie stycznika.
  7. Przeprowadź testy połączeń, upewnij się, że przewody są poprawnie podłączone i że nie ma zwarcia.

Ważne: przed rozpoczęciem podłączania stycznika 3-fazowego należy wyłączyć zasilanie i odizolować urządzenia, z którymi będzie się pracować. Wszystkie połączenia powinny być dokładnie zabezpieczone, a praca powinna być wykonywana przez doświadczoną i wykwalifikowaną osobę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *