Czym są wyroby hutnicze ?

Wyroby hutnicze Wyroby hutnicze to produkty przemysłu hutniczego, które powstają w wyniku obróbki metali i stopów. Hutnictwo to gałąź przemysłu, która zajmuje się wydobyciem, obróbką i przetwarzaniem metali, w tym żelaza, stali, miedzi, aluminium i innych metali i stopów. Do wyrobów hutniczych zalicza się między innymi: blachy i taśmy stalowe pręty i kształtowniki rury iCzytaj więcej ⟶